Finns hiss på teatern?

Vi har endast hiss mellan entré och foajé. Inte till balkong. Läs mer här