Finns sittkuddar till barnen vid familjeföreställningarna?

Ja, det finns begränsat antal kuddar inne i salongen.