Hur lång är pausen?

Pausen är mellan 20-30 minuter. Vissa föreställningar har inte någon paus.